KREDYT PŁYNNOŚCIOWY z dopłatami ARiMR – oprocentowanie płacone przez Kredytobiorcę wynosi 2%.
kredyt płynnościowy dla rolników

Zapraszamy do oddziału banku, chętnie pomożemy w wypełnieniu dokumentów lub udzielimy informacji telefonicznie pod numerami: 52 3911223 i 52 3911224, poprzez email: kredyty@bsszubin.pl. Możesz zostawić nam informację przez formularz kontaktowy, a my oddzwonimy – wypełnij ten formularz.


Dokumenty do pobrania:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pdf.png

Wniosek o kredyt
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pdf.png

Oświadczenie do kredytu z linii UP
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pdf.png

Oświadczenie majątkowe
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pdf.png

Informacja dla rolników do 200 tys.
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pdf.png

Informacja dla rolników powyżej 200 tys.
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pdf.png

Klauzula informacyjna BIK
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pdf.png

Upoważnienie (BIG IM_BIK_ZBP) – kredyt
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pdf.png

RODO posiadacz kredytu
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pdf.png

RODO współmałżonek kredytu
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pdf.png

Informacja kredyt 2%

Ważne informacje:

Kwota kredytów udzielonych producentowi rolnemu nie może przekroczyć kwoty:

1) 100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych;

2) 200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych;

3) 400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych. Od kredytobiorcy nie wymaga się wniesienia wkładu własnego.

OKRES POMOCY ARiMR –  DOPŁATY DO OPROCENTOWANIA

1) 36 miesięcy w przypadku kredytów do 100 tys. zł;

2) 48 miesięcy w przypadku kredytów do 200 tys. zł;

3) 60 miesięcy w przypadku kredytów do 400 tys. zł;

W przypadku, gdy kredyt udzielony jest na okres dłuższy niż odpowiednio 36, 48 lub 60 miesięcy, po upływie odpowiednio 36, 48 lub 60 miesięcy od dnia udzielenia kredytu dopłaty do jego oprocentowania nie są stosowane.

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O KREDYT:

Złożenie przez wnioskodawcę w banku wniosku o kredyt z następującymi załącznikami:

1) oświadczeniem producenta rolnego (załącznik nr 28) m.in. o:

a) zagrożeniu utraty płynności finansowej,

b) tym, że kredyt nie zostanie przeznaczony na spłatę udzielonych kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowanych ze środków PROW 2007-2013 lub stanowiących koszty kwalifikowalne w ramach działań PROW 2014-2020,

c) prowadzeniu gospodarstwa rolnego o powierzchni: mniejszej lub równej 50 ha użytków rolnych, lub większej niż 50 ha użytków rolnych,

d) dokumentami potwierdzającymi powierzchnię użytków rolnych gospodarstwa rolnego mogą być, np. nakaz płatniczy podatku rolnego, akt własności gruntów rolnych wraz z wypisem z rejestru gruntów, umowa dzierżawy gruntów rolnych wraz z wypisem z rejestru gruntów, zaświadczenie wydane przez kierownika biura powiatowego ARiMR wskazujące powierzchnię zgłoszoną do płatności bezpośrednich.

PRZEZNACZENIE KREDYTU:

1) Kredyt przeznaczony jest dla producentów rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Kredyt może zostać udzielony na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do utrzymania płynności finansowej.