/ Kredyt inwestycyjny

Kredyt przeznaczony na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę inwestycji polegających w szczególności na budownictwie, zakupie gotowych dóbr i usług inwestycyjnych, długoterminowych papierów wartościowych lub nieruchomości oraz innych zakupach na cele inwestycyjne w związku z prowadzoną  przez niego działalnością rolniczą.

UWAGA!

Zapraszamy do skorzystania z kredytów inwestycyjnych, o atrakcyjnym oprocentowaniu:

  • na zakup ziemi
  • na zakup maszyn rolniczych.

Szczegółowych informacji na temat oferowanych przez Bank usług można uzyskać w placówkach naszego banku oraz pod nr tel.: 52/391-12-23/24.

/ Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy przeznaczony jest na finansowanie środków obrotowych.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym nieodnawialny oraz odnawialny udzielany na sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług.

Produkt ten umożliwia Klientom pozyskanie środków obrotowych przeznaczonych na finansowanie bieżących nakładów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (rolniczej).  

Szczegółowych informacji na temat oferowanych przez Bank usług można uzyskać w placówkach naszego banku oraz pod nr tel.: 52/391-12-23/24