/ Życie Komfort

Zakres ochrony:

 • śmierć Ubezpieczonego (Pakiet 1)
 • śmierć Ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby (pakiet 2)
 • śmierć Ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby, poważne zachorowanie Ubezpieczonego (pakiet 3)

Dodatkowo:

 • śmierć dziecka lub małżonka Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (Pakiet bliscy)
 • śmierć Ubezpieczonego w następstwie choroby zakaźnej w rolnictwie, śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy rolniczej (pakiet Agro)
 • pakiet – Ryzyko utraty pracy

Korzyści:

 • bezpieczeństwo dla Ciebie i Twoich bliskich – m.in. zabezpieczenie spłaty kredytu
 • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej
 • bezpieczeństwo od zaraz – możliwość zawarcia umowy np. kredytu i ubezpieczenia
 • możliwość wyboru rodzaju sumy ubezpieczenia na: stałą sumę ubezpieczenia lub kredytową sumę ubezpieczenia

/ Ubezpieczenia nieruchomości mieszkalnych

Przedmiotem ubezpieczenia może być: dom, mieszkanie lub nieruchomości w budowie wraz ze stałymi elementami budynku, garaż wolnostojący, budynek gospodarczy oraz ruchomości domowe, stałe elementy wyposażenia, umożliwienie ochrony interesów prawnych Ubezpieczonego oraz poniesienie przez ubezpieczyciela związanych z tym kosztów, odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego (z tytułu szkód w mieniu lub osobie, wyrządzonych osobom trzecim w następstwie działania lub zaniechania).

Zakres obejmuje m.in.:

 • ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji
 • ubezpieczenie oszklenia zewnętrznego i wewnętrznego od stłuczenia i pęknięcia
 • ubezpieczenie porady prawnej

Korzyści:

 • ochrona mienia
 • elastyczna oferta – możliwość wyboru dogodnego wariantu ubezpieczenia 
 • możliwość wznowienia ochrony na kolejny okres z zachowaniem ciągłości ochrony ubezpieczeniowej