/ Rachunek bieżący w złotych

Służy do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku i prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością. 

Charakterystyka rachunku bieżącego:

  • swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych,
  • prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i  zagranicznymi
  • możliwość doboru Pakietu taryfowego do indywidualnych potrzeb Klienta,
  • łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów oraz międzynarodowe karty płatnicze VISA Business Electron,
  • możliwość korzystania z elektronicznego kanału dostępu do rachunku,
  • możliwość uzyskania informacji o stanie środków na rachunku za pomocą wiadomości SMS,
  • możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym.