/ Kolektory słoneczne

Uprzejmie informujemy o wyczerpaniu środków na dotacje na zawieranie umów kredytowych, zgodnie z planowanym budżetem wypłat do końca 2014r. i jednocześnie jest to faza końcowa programu priorytetowego „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”