/ Kredyt inwestycyjny

  • kredyt przeznaczony na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę inwestycji polegających w szczególności na budownictwie, zakupie gotowych dóbr i usług inwestycyjnych, długoterminowych papierów wartościowych lub nieruchomości oraz innych zakupach na cele inwestycyjne w związku z prowadzoną  przez niego działalnością gospodarczą,
  • wykorzystanie kredytu jednorazowo bądź w transzach
  • indywidualne zasady spłaty kredytu
  • możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału kredytu
  • udzielenie kredytu inwestycyjnego nie jest uwarunkowane posiadaniem rachunku bieżącego w naszym Banku

Kontakt do doradcy: tel. 52-391-12-24