/ Telefoniczne udzielanie informacji o saldzie rachunku bankowego

Posiadacz rachunku może złożyć w Banku dyspozycję upoważniającą Bank do telefonicznego udzielania informacji na hasło o saldzie rachunku bankowego.

Saldo rachunku zostaje podane tylko w przypadku zgodności hasła, numeru rachunku bankowego oraz imienia i nazwiska podanych przez osobę pytającą z hasłem, numerem rachunku, imieniem i nazwiskiem wskazanym w pisemnej dyspozycji złożonej przez posiadacza rachunku.