/ Rachunek oszczędnościowy w złotych:

  • służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych,
  • posiadaczami mogą być osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osoby małoletnie,
  • pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100 zł.,
  • możliwość dokonywania nieograniczonych wpłat i wypłat w formie gotówkowej lub bezgotówkowej,
  • oprocentowanie zmienne – 0,10% w stosunku rocznym,
  • odsetki kapitalizowane są na koniec miesiąca