/ Karty debetowe wydawane do rachunków ROR: Mastercard, Visa

Są to międzynarodowe karty płatnicze, za pomocą których klient może:

  • dokonywać w kraju i za granicą płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowo usługowych lub dokonać wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach,
  • dokonać wypłaty gotówki do kwoty 200,00 PLN w ramach usługi cashback przy dokonywaniu płatności w punktach handlowo-usługowych obsługujących taką funkcjonalność.

Karta wydawana jest na okres 4 lat.

Standardowe limity dzienne do karty:

  • wypłata gotówki  1.500 zł,
  • transakcje bezgotówkowe 3.000 zł.

Standardowe limity dzienne do kart młodzieżowych

  • wypłata gotówki  500 zł,
  • transakcje bezgotówkowe  500 zł.

Kartą można dokonywać operacje do wysokości kwoty dostępnej na rachunku pomniejszonej o nierozliczone operacje dokonane kartami z uwzględnieniem limitów dziennych wypłat i transakcji bezgotówkowych.

/ Postępowanie w przypadku zgubienia bądź kradzieży karty.

W przypadku utraty karty (zgubienia bądź kradzieży) należy natychmiast zastrzec kartę.

Zastrzeżenia można dokonywać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dzwoniąc pod niżej podane numery telefonów:

(+48) 22 515 31 50 lub (+48) 828 828 828

Im szybciej nastąpi zastrzeżenie, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat wynikłych z nieuprawnionego użycia karty.

TWOJE PRAWA przy dokonywaniu płatności w EUROPIE