/ Kolektory słoneczne

Uprzejmie informujemy, że została przyznana, przez NFOŚiGW, kwota limitów środków na dotacje przeznaczonych na realizację zakupu i montażu kolektorów słonecznych. Powstała rezerwa ww środków na poziomie SGB-Bank S.A. pozwala na składanie wniosków o przyznanie limitu środków na dotacje. O przyznaniu środków decyduje kolejność wpływu wniosków do SGB-Bank S.A.