/ KREDYT MIESZKANIOWY

/ Pożyczka mieszkaniowa

Maksymalny okres umowy pożyczki nawet do 20 lat.

Pożyczkobiorca może w każdym czasie dokonać wcześniejszej, niż w terminach określonych w harmonogramie, spłaty części lub całości pożyczki, bez ponoszenia kosztów z tego tytułu.

Kwota pożyczki może sięgać nawet do 60% wartości nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie spłaty pożyczki.

Minimalna kwota pożyczki hipotecznej wynosi: powyżej 10.000,00 PLN, a maksymalna kwota pożyczki udzielanej osobom prowadzącym działalność gospodarczą/ rolniczą wynosi 50-krotność dochodu netto, jednak nie więcej niż 300.000,00 PLN oraz nie prowadzącym działalności gospodarczej/ rolniczej wynosi 50-krotność dochodu netto, jednak nie więcej niż 500.000,00 PLN.

Formą zabezpieczenia spłaty pożyczki hipotecznej jest docelowe ustanowienie hipoteki na nieruchomości oraz inne prawne zabezpieczenia.

Oprocentowanie pożyczki jest zmienne, podawane w stosunku rocznym.

Wystarczy spełnić następujące warunki:

 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • mieć ukończone 18 lat,
 • posiadać zdolność kredytową,
 • posiadać pozytywną ocenę wiarygodności,
 • udokumentować źródło dochodów,
 • zaproponować prawne zabezpieczenie (w tym nieruchomość na której zostanie ustanowiona hipoteka),
 • posiadać obywatelstwo polskie albo kartę stałego pobytu w RP albo prawo stałego pobytu w RP,
 • złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.
 • niska stała marża 1,80p.p.
 • indywidualne podejście do każdego Klienta
 • długi okres kredytowania nawet do 30 lat
 • niski wkład własny
 • możliwość odroczenia spłaty
 • wcześniejsza spłata bez dodatkowych opłat
 • szybka decyzja kredytowa

Nasz kredyt mieszkaniowy pozwoli Ci sfinansować: zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, nieruchomości mieszkalnej wraz z jej wykończeniem / remontem, budowę / rozbudowę / dokończenie budowy / domu jednorodzinnego systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy, budowa domu systemem gospodarczym z powierzchnią handlowo – usługową, zakup działki budowlanej, zakup działki rekreacyjnej wraz z domkiem letniskowym, adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne (strych, suszarnia), remont lub modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku, inne cele związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych.

/ Kredyt mieszkaniowy

Maksymalny okres kredytowania nawet do 360 miesięcy (30 lat).

Kredytobiorca może w każdym czasie dokonać wcześniejszej, niż w terminach określonych w harmonogramie, spłaty części lub całości kredytu, bez ponoszenia kosztów z tego tytułu.

Istnieje możliwość udzielenia karencji albo wakacji w spłacie kapitału nawet do 24 m-cy.

Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu mieszkaniowego jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości, będącej przedmiotem kredytowania.

Przeznaczony jest dla osób prywatnych, na następujące cele mieszkaniowe:

 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z rynku pierwotnego,
 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z rynku wtórnego,
 • zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego od spółdzielni mieszkaniowej z rynku wtórnego lub pierwotnego,
 • przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w prawo własności,
 • zakup nieruchomości mieszkalnej wraz z jej wykończeniem / remontem,
 • zakup / wykup nieruchomości od miasta, gminy, spółdzielni mieszkaniowej,
 •  wykup mieszkań zakładowych,
 • budowę / rozbudowę / dokończenie budowy / domu jednorodzinnego systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy,
 • zakup / budowa domu systemem gospodarczym z powierzchnią handlowo – usługową
 • zakup działki budowlanej,
 • zakup działki rekreacyjnej wraz z domkiem letniskowym,
 • adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne (strych, suszarnia),
 • partycypację w kosztach budowy mieszkań przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
 • zakup garażu / miejsca garażowego, postojowego – łącznie z wyżej wymienionym celem,
 • remont lub modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • refinansowanie wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy od daty przyjęcia kompletnego wniosku, na wyżej wymienione cele,
 • spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku na wyżej wymienione cele,
 • nabycie udziału w nieruchomości mieszkalnej z ustanowieniem hipoteki na całej nieruchomości,
 • cel dowolny – łącznie z jednym z wyżej wymienionych celów kredytowania.

Kredytobiorca powinien spełniać następujące warunki:

 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • mieć ukończone 18 lat,
 • posiadać zdolność kredytową,
 • posiadać pozytywną ocenę wiarygodności,
 • udokumentować źródło dochodów, uzyskiwanych na terenie RP,
 • zaproponować prawne zabezpieczenie spłaty kredytu,
 • posiadać obywatelstwo polskie albo kartę stałego pobytu w RP albo prawo stałego pobytu w RP,
 • posiadać miejsce zamieszkania na terenie działania banku,
 • posiadać udokumentowany wkład własny, stanowiący 10% całkowitego kosztu przedsięwzięcia.

/ Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie

Możliwość kredytowania od 10.000,00 zł do 100.000,00 zł ze spłatą do 7 lat (84m-ce).

Spłata w ratach malejących kapitałowo-odsetkowych lub równych ratach kapitałowo-odsetkowych.

Oprocentowanie zmienne, w stosunku rocznym.

Kredytobiorca może w każdym czasie dokonać wcześniejszej, niż w terminach określonych w harmonogramie, spłaty części lub całości kredytu, bez ponoszenia kosztów z tego tytułu.

Kredyty konsumpcyjne zabezpieczone hipoteką udziela się: klientom indywidualnym na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolną, na cel dowolny.

Wystarczy spełnić następujące warunki:

 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • ukończyć 18 rok życia,
 • posiadać zdolność i wiarygodność kredytową,
 • prawidłowo wywiązywać się ze swoich zobowiązań finansowych,
 • posiadać zaakceptowane przez bank źródło dochodów,
 • posiadać obywatelstwo polskie albo kartę stałego pobytu w Rzeczpospolitej Polskiejalbo prawo stałego pobytu w Rzeczpospolitej Polskiej,
 • posiadać źródło dochodów uzyskiwane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 • zaproponować prawne zabezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego zaakceptowane przez bank,
 • posiadać miejsce zamieszkania na terenie działania banku,
 • złożyć komplet wskazanych przez bank dokumentów.