/ Lokaty terminowe w walutach

  • lokowanie środków na okres zadeklarowany w umowie,
  • dostępne w walutach: USD, EUR,
  • okres lokaty: 1, 3 lub 6 miesięcy,
  • oprocentowanie stałe,
  • lokata odnawialna – automatyczne odnawianie na kolejny okres bez konieczności wizyty w Banku.