/ Rachunek pomocniczy

Rachunek pomocniczy służy do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku wyodrębnionych na określone cele np. fundusz socjalny oraz przeprowadzania określonych rozliczeń finansowych.