/ Konsumencki kredyt odnawialny w ROR

Przeznaczony na własne potrzeby konsumpcyjne, dla posiadaczy ROR, zarówno naszego banku, jak i dla nowych klientów.

Maksymalny okres kredytowania  nawet do 5 lat.

Forma odnawialna linii kredytowej (każda spłata całości lub wykorzystanej części kapitału kredytu powoduje, iż odnawia się on do kwoty określonej w umowie lub o wysokość spłaty i może być wykorzystywany w okresie kredytowania).

Kredytobiorca może w każdym czasie korzystać z linii kredytowej.

Formą zabezpieczenia jest gwarancja spłaty poprzez systematyczne wpłaty/wpływy na ROR oraz prawne zabezpieczenie.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne podawane w stosunku rocznym.

Wystarczy spełnić następujące warunki:

  • posiadać ROR w banku przez okres co najmniej 6 miesięcy lub zawrzeć umowę o prowadzenie rachunku i równocześnie posiadać historię rachunku z 6-miesięcznego okresu,
  • nie korzystać z dopuszczalnego salda debetowego,
  • przekazywać na ROR comiesięczne dochody z tytułu zatrudnienia lub dochody z tytułu emerytury albo renty lub innych dochodów,
  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  • posiadać zdolność kredytową,
  • posiadać pozytywną ocenę wiarygodności,
  • udokumentować źródło dochodów,
  • zaproponować prawne zabezpieczenie spłaty kredytu,
  • posiadać status dewizowy – rezydent,
  • złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

Zapraszamy do skorzystania z usług naszego Banku!
Tel.  52-391-12-24