/ Lokata plejada

Lokata dynamiczna PLEJADA PLUS:

  • umowa zawierana na okres 12 miesięcy,
  • minimalna kwota lokaty 1.000 zł.,
  • odsetki naliczane po zakończeniu każdego miesiąca,
  • odsetki wyższe w każdym kolejnym miesiącu przechowywania wkładu,
  • możliwość wycofania środków w każdej chwili bez utraty naliczonych odsetek,
  • lokata odnawialna – automatyczne odnawianie na kolejny okres bez konieczności wizyty w Banku.

Lokaty  terminowe  standardowe:

Oprocentowanie: 
za pierwszy miesiąc0,00
za drugi miesiąc0,01
za trzeci miesiąc0,02
za czwarty miesiąc0,03
za piąty miesiąc0,04
za szósty miesiąc0,05
za siódmy miesiąc0,06
za ósmy miesiąc0,07
za dziewiąty miesiąc0,08
za dziesiąty miesiąc0,09
za jedenasty miesiąc0,10
za dwunasty miesiąc0,90
efektywna stopa oprocentowania0,12 %