/ Lokata plejada

Lokata dynamiczna PLEJADA PLUS:

  • umowa zawierana na okres 12 miesięcy,
  • minimalna kwota lokaty 1.000 zł.,
  • odsetki naliczane po zakończeniu każdego miesiąca,
  • odsetki wyższe w każdym kolejnym miesiącu przechowywania wkładu,
  • możliwość wycofania środków w każdej chwili bez utraty naliczonych odsetek,
  • lokata odnawialna – automatyczne odnawianie na kolejny okres bez konieczności wizyty w Banku.

Lokaty  terminowe  standardowe:

Oprocentowanie terminowej dynamicznej lokaty oszczędnościowej: 
za pierwszy miesiąc0,20 %
za drugi miesiąc0,30 %
za trzeci miesiąc0,50 %
za czwarty miesiąc0,70 %
za piąty miesiąc0,80 %
za szósty miesiąc1,00 %
za siódmy miesiąc1,50 %
za ósmy miesiąc2,00 %
za dziewiąty miesiąc2,50 %
za dziesiąty miesiąc3,00 %
za jedenasty miesiąc3,50 %
za dwunasty miesiąc20,00 %
efektywna stopa oprocentowania3,00 %