/ Krótki rys historyczny

Bank Spółdzielczy w Szubinie założony został w maju 1904 r. jako Bank Ludowy spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością. Przez okres bez mała stu lat zmieniane były formy organizacyjne i prawne, a także zakres działania. W latach 1939-48, w okresie prowadzenia działań wojennych, to czas zawieszenia działalności banku, którą reaktywowano w styczniu 1948 r. Gminne Kasy Spółdzielcze w latach 1948-56 charakteryzowały się odgórnym sformalizowaniem struktur i niewielkimi kompetencjami. Z chwilą powstania Spółdzielni Oszczędnościowo-pożyczkowych, które funkcjonowały w latach 1956-75 nastąpił między innymi powrót do idei spółdzielczości, wzrostu znaczenia organów samorządowych. Po roku 1975 banki spółdzielcze, w tym również nasz Bank funkcjonowały w strukturach Banku Gospodarki Żywnościowej, a od początku 1990 r. jako samodzielne, samofinansujące się podmioty. Zaufanie lokalnej społeczności Gminy Szubin pozwoliło Naszemu Bankowi przetrwać zawirowania historyczne i polityczne oraz trwać w ciągłym rozwoju.

Bank Spółdzielczy w Szubinie działa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, szczególnie na terenie powiatów nakielskiego, żnińskiego, bydgoskiego grodzkiego i ziemskiego. Bank posiada trzy oddziały (jeden wydzielony z Centrali) i cztery punkty kasowe, trzy bankomaty, jeden POS. Bank z ponad stuletnią tradycją.

Szubin zwany niekiedy Grodem Pelikana, miasto gminne w powiecie nakielskim, około 10 tysięczne, dawna siedziba powiatu szubińskiego, przy drodze nr 5. Leży w północnej części krainy geograficznej zwanej Pałukami. W mieście i gminie dominuje handel i usługi, brak przemysłu z wyjątkiem fabryki maszyn piekarniczych IBIS sp. z o.o. Rolnictwo generalnie rozdrobnione, ale jest kilka rolnych zakładów popegeerowskich. Duża część szubinian dojeżdża do pracy w Bydgoszczy.

Z Szubinem nierozerwalnie związana jest legenda o samicy pelikana karmiącej krwią małe. Pelikan jest herbem Szubina.