/ Kredyt obrotowy-produkcyjny

Kredyt obrotowy z przeznaczeniem na finansowanie zakupu rzeczowych środków do produkcji rolnej.

Szczegółowych informacji na temat oferowanych przez Bank usług można uzyskać w placówkach naszego banku oraz pod nr tel. 52/391-12-23/24