/ Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

 • kredyt przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej:
  • zapasy o charakterze stałym, przejściowym oraz związane ze zwiększeniem rozmiarów działalności gospodarczej,
  • należności,
  • inne cele związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej.
 • wykorzystanie kredytu jednorazowo lub w transzach
 • indywidualne zasady spłaty kredytu – jednorazowo bądź w ratach
 • dogodne formy zabezpieczeń

Udzielenie kredytu obrotowego nie jest uwarunkowane posiadaniem rachunku bieżącego w naszym Banku

Kredyt w rachunku bieżącym

 • finansowanie bieżącej działalności
 • udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej (każdy wpływ na rachunek bieżący jest zaliczany na spłatę kredytu, powodując jednocześnie automatyczne odnowienie się kwoty limitu o kwotę dokonanej spłaty)
 • udzielany na 12 miesięcy z możliwością odnowienia
 • niskie koszty – odsetki pobierane są tylko za faktyczne wykorzystany kredyt
 • dogodne formy zabezpieczeń

Kontakt do doradcy: tel. 52-391-12-24, 52-327-61-68

/ Kredyt obrotowy odnawialny w rachunku kredytowym:

 • Kredyt przeznaczony dla przedsiębiorców
 • Cel: finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • Maksymalny okres kredytowania do 1 roku
 • Minimalna wysokość kredytu 10.000,00zł
 • Możliwość odnawiania kredytu do wysokości zadłużenia
 • Oprocentowanie oparte na stawce bazowej i marży banku
 • Proste kryteria przyznawania kredytu

ATRAKCYJNE OPROCENTOWANIE!!!

Więcej informacji:

tel. 52-391-12-24, 23

tel. 52-327-61-68