/ Władze banku

Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Szubinie

  1. Waldemar Kaczmarek – przewodniczący RN
  2. Mariusz Wekwert – wiceprzewodniczący RN
  3. Tomasz Wachowiak – sekretarz RN
  4. Aleksandra Krawczyk – członek RN
  5. Kazimierz Chojnicki – członek RN
  6. Leszek Gutkowski – członek RN
  7. Adam Krasicki – członek RN

Skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Szubinie

Zbigniew Lorenc – Prezes Zarządu

Absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, studiów podyplomowych z zakresu bankowości w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i zarządzania finansami i marketingu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończony kurs dla członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa.
Praca w spółdzielczości od 1981 r., w tym bankowej od 1999 r.

Piotr Żukowicz – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania ryzykami w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, studiów podyplomowych w zakresie studium menedżerskiego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, studiów inżynierskich w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Posiada tytuł zawodowy dyplomowanego pracownika bankowego oraz Europejski Certyfikat Bankowca EFCB. Praca w bankowości od 2006 r.

Leszek Stramel – Członek Zarządu

Absolwent Bydgoskiej Szkoły Wyższej, Ukończony Warszawski Instytut Bankowości Doradca Inwestycyjny Klientów  Privat Banking, analityk biznesowy. Doświadczenie w kierowaniu i zarządzaniem siecią sprzedaży usług bankowych. Od 1991r. w bankowości począwszy od Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy poprzez Banki Komercyjne. Odbyte szkolenia w kraju i zagranicą z bankowości inwestycyjnej, ubezpieczeniowej, oraz bankowości elektronicznej. Zatrudniony w Banku Spółdzielczym w Szubinie od 2014r.