/ Władze banku

Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Szubinie

  1. Waldemar Kaczmarek – przewodniczący RN
  2. Mariusz Wekwert – wiceprzewodniczący RN
  3. Tomasz Wachowiak – sekretarz RN
  4. Aleksandra Krawczyk – członek RN
  5. Kazimierz Chojnicki – członek RN
  6. Leszek Gutkowski – członek RN
  7. Adam Krasicki – członek RN

Skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Szubinie

Piotr Żukowicz – Prezes Zarządu

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania ryzykami w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, studiów podyplomowych w zakresie studium menedżerskiego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, studiów inżynierskich w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Posiada tytuł zawodowy dyplomowanego pracownika bankowego oraz Europejski Certyfikat Bankowca EFCB. Praca w bankowości od 2006 r.

Izabela Kardzis – Wiceprezes Zarządu

Absolwentka Liceum Ekonomicznego w Bydgoszczy oraz Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie administracji. Ukończyła menedżerskie studia podyplomowe w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Posiada tytuł zawodowy samodzielnego pracownika bankowego.  Z Bankiem Spółdzielczym w Szubinie związana od 2001 roku.

Leszek Stramel – Członek Zarządu

Absolwent Bydgoskiej Szkoły Wyższej, Ukończony Warszawski Instytut Bankowości Doradca Inwestycyjny Klientów  Privat Banking, analityk biznesowy. Doświadczenie w kierowaniu i zarządzaniem siecią sprzedaży usług bankowych. Od 1991r. w bankowości począwszy od Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy poprzez Banki Komercyjne. Odbyte szkolenia w kraju i zagranicą z bankowości inwestycyjnej, ubezpieczeniowej, oraz bankowości elektronicznej. Zatrudniony w Banku Spółdzielczym w Szubinie od 2014r.