/ Strategia Banku na lata 2021 – 2024

Głównym celem strategicznym jest utrzymanie samodzielności i niezależności Banku oraz ciągły i zrównoważony jego rozwój.

Powyższy główny cel strategiczny przekłada się na cząstkowe cele strategiczne Banku, które uporządkowane zostały w układzie niżej wymienionych obszarów:

  1. Klientocentryczność,
  2. Jakość aktywów,
  3. Zrzeszeniowość,
  4. Efektywność,
  5. Digitalizacja,
  6. Kapitały.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w banku przyczyniają się do realizacji strategii, wykonując rzetelnie i uczciwie zadania na każdym, bez wyjątku, stanowisku pracy. Za realizację całości strategii i koordynację działań poszczególnych komórek odpowiada Zarząd Banku Spółdzielczego, który również sprawuje nadzór nad bieżącą działalnością Banku.