/ Usługa SMS

Usługa powiadamiania o wysokości salda na rachunku przy wykorzystaniu telefonii komórkowej, w formie krótkiej wiadomości tekstowej SMS.

Wiadomość SMS wysyłana jest około godziny 17 w dniach roboczych, po zmianie salda na rachunku.