/ Rachunek pomocniczy

Rachunek pomocniczy służy do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku wyodrębnionych na określone cele np. fundusz socjalny oraz przeprowadzania określonych rozliczeń finansowych.

Rachunek przeznaczony jest dla osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji i stowarzyszeń oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.