/ Kredyt gotówkowy

Przeznaczony na dowolny cel konsumpcyjny, dla osób prywatnych – konsumentów.

Maksymalny okres kredytowania  nawet do 7 lat.

Maksymalna kwota kredytu aż do 255.550,00 zł.

Kredytobiorca może w każdym czasie dokonać wcześniejszej, niż w terminach określonych w harmonogramie, spłaty części lub całości kredytu, bez ponoszenia kosztów z tego tytułu.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne lub stałe podawane w stosunku rocznym.

Wystarczy spełnić następujące warunki:

  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  • posiadać zdolność kredytową,
  • posiadać pozytywną ocenę wiarygodności,
  • udokumentować źródło dochodów,
  • zaproponować prawne zabezpieczenie spłaty kredytu,
  • posiadać status dewizowy – rezydent,
  • złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

To produkt stworzony dla Ciebie!

Kontakt do doradcy: tel. 52-391-12-24