/ Kredyt unijny

Kredyt unijny SGB może być udzielany rolnikom na przedsięwzięcie realizowane w ramach programów inwestycyjnych funduszy strukturalnych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz innych programów pomocowych.

Szczegółowych informacji na temat oferowanych przez Bank usług można uzyskać w placówkach naszego banku lub pod nr tel. 52/391/12-23/24.