/ Elektroniczny kanał dostępu do rachunku

System bankowości internetowej umożliwiający składanie dyspozycji z rachunku bankowego Posiadacza oraz dostęp do innych produktów bankowych za pomocą przeglądarki internetowej oraz łącza internetowego.

Posiadanie elektronicznego kanału dostępu do rachunku umożliwia Posiadaczowi:

 1. Uzyskiwanie następujących informacji o rachunku:
  • aktualnym saldzie i obrotach na rachunku,
  • wysokości wolnych środków,
  • historii sald i operacji na rachunku za wybrany okres,
 2. Wykonywanie operacji:
  • składanie dyspozycji polecenia przelewu w obrocie krajowym, z bieżącym jak i przyszłym terminem zapłaty,
  • dokonywanie zleceń stałych, dotyczy opłat cyklicznych ze stałymi kwotami do zapłaty,
  • założenie lokaty terminowej dostępnej w systemie bankowości elektronicznej,
  • sporządzenie wyciągu.
 3. Skorzystanie z dodatkowych usług:
  • zmiany hasła,
  • korzystania z biuletynu informacyjnego,
  • tworzenia książki adresowej,
  • zmiany PIN.