/ Rachunek lokaty terminowej w złotych

Lokata terminowa służy do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku przez okres czasu określony w umowie. Produkt przeznaczony jest dla osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także organizacji społecznych, zawodowych, fundacji i stowarzyszeń oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Charakterystyka lokat terminowych:

  • pomnażanie środków pieniężnych,
  • atrakcyjne oprocentowanie,
  • elastyczne okresy lokowania (już od tygodnia do 24 miesięcy),
  • możliwość automatycznego odnowienia lokaty na kolejny okres,
  • możliwość wypłaty należnych odsetek oraz pozostawienie kapitału na kolejny okres.