/ Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w złotych

  • służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych,
  • posiadaczami mogą być osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osoby małoletnie,
  • istnieje możliwość doboru Pakietu taryfowego: ROR Standart, ROR Pakiet, ROR Emeryt, ROR Młodzieżowy,
  • łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów oraz międzynarodowe karty płatnicze: Maestro, Visa Elektron oraz Visa Elektron Młodzieżowa,
  • możliwość posiadania elektronicznego kanału dostępu do rachunku,
  • realizacja zleceń stałych np. spłata kredytu, czynsz, abonament RTV itp. na wskazany rachunek bankowy, w terminie wskazanym przez Posiadacza,
  • możliwość uzyskania informacji o stanie środków na rachunku za pomocą wiadomości SMS,
  • możliwość skorzystania z dopuszczalnego salda debetowego,
  • możliwość uzyskania kredytu odnawialnego w ROR.