/ Życie Komfort

Zakres ochrony:

 • śmierć Ubezpieczonego (Pakiet 1)
 • śmierć Ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby (pakiet 2)
 • śmierć Ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby, poważne zachorowanie Ubezpieczonego (pakiet 3)

Dodatkowo:

 • śmierć dziecka lub małżonka Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (Pakiet bliscy)
 • śmierć Ubezpieczonego w następstwie choroby zakaźnej w rolnictwie, śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy rolniczej (pakiet Agro)

Korzyści:

 • bezpieczeństwo dla Ciebie i Twoich bliskich – m.in. zabezpieczenie spłaty kredytu
 • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej
 • bezpieczeństwo od zaraz – możliwość zawarcia umowy np. kredytu i ubezpieczenia
 • możliwość wyboru rodzaju sumy ubezpieczenia na: stałą sumę ubezpieczenia lub kredytową sumę ubezpieczenia

/ Concordia Agro Expert

Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie, interes majątkowy bądź prawny, życie lub zdrowie.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • ubezpieczenie Agro-Casco
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania usług międzysąsiedzkich
 • ubezpieczenie porady prawnej
 • ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych

Korzyści:

 • ochrona mienia
 • możliwość zabezpieczenia kredytu
 • możliwość wyboru spośród 4 wariantów ubezpieczenia
 • możliwość rozszerzenia ochrony o klauzule

/ Ubezpieczenie mienia i oc

Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie, odpowiedzialność cywilna, życie i zdrowie Ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • obowiązkowe OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
 • obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu
 • dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Korzyści:

 • ochrona interesu majątkowego
 • możliwość rozszerzenia ochrony o klauzule dodatkowe
 • spełnienie ustawowego obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
 • ubezpieczenie zdarzeń polegających na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku

Szczegółowych informacji udziela doradca pod Z telefonu 52 391-12-23/24.