/ Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny

  • remont,  
  • inne cele szczególne (np. dotyczące kredytowania termomodernizacji, kolektorów słonecznych)

Kwota kredytu uzależniona jest od wysokości miesięcznych wpływów na rachunek funduszu remontowego.

/ Kredyt na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontów z premią BGK

  • możliwość kredytowania przedsięwzięć w zakresie termomodernizacji i remontów
  • możliwość skorzystania z premii termomodernizacyjnej/remontowej na spłatę części kredytu wykorzystanego na przedsięwzięcie
  • brak ograniczeń ustawowych dotyczących udziału wkładu własnego/kredytu w ogólnym koszcie inwestycji
  • brak ograniczeń ustawowych dotyczących okresu kredytowania

Inwestorzy zaciągający kredyty termomodernizacyjne i remontowe po spełnieniu określonych w Ustawie warunków otrzymują premię z BGK, która obligatoryjnie zostaje przeznaczona na spłatę części kredytu, zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne lub remontowe.

Korzyści:

  • BGK spłaci do 20% kwoty kredytu
  • karencja w spłacie kapitału
  • korzystnie można sfinansować zaplanowane przedsięwzięcia w zakresie termomodernizacji i remontów