Zebrania Grup Członkowskich

Zarząd Banku Spółdzielczego w Szubinie zawiadamia członków i wszystkich mieszkańców, że odbędą się Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Szubinie.

W razie braku frekwencji, zebranie odbędzie się w drugim terminie: o 30 minut później od zaplanowanego zgodnie z harmonogramem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, ewentualnie męża zaufania.
 2. Przyjęcie regulaminu iporządku obrad.
 3. Omówienie sprawozdań Zarządu:
  1. Wyniki (ekonomiczne): przychody, koszty, depozyty, kredyty.
  2. Kapitały, fundusz własne.
  3. Udziałowcy, udziały.
 4. Sprawozdanie z realizacji podjętych uchwał na ostatnim ZP.
 5. Omówienie materiałów na ZP, w tym przedstawienie projektów uchwał.
 6. Omówienie kierunków działania na 2022r.
 7. Omówienie procedury oceny odpowiedniości kandydatów na członków RN.
 8. Wybory delegatów:
  1. Wybór komisji skrótacyjnej
  2. Przeprowadzenie wyborów
 9. Dyskusja, wolne głosy.
 10. Wnioski i uchwały.
 11. Zamknięcie obrad.

Zebrani:

ocenią działalność Banku Spółdzielczego i realizację podjętych uchwał w roku ubiegłym,

– zgłoszą wnioski w sprawie dalszego usprawnienia działalności Banku Spółdzielczego w Szubinie.

Lp.RejonSołectwoMiejsce zebraniaData, godz.Obsługujący
1RetkowoRetkowo, Ciężkowo, Smarzykowo, WrzosyŚwietlica wiejska Retkowo06.06.2022r. godz. 10:00Zarząd BS
2ChomętowoChomętowo, Gąbin, Jeziorowo, Mąkoszyn, Wąsosz, ŻędowoŚwietlica szkoły Chomętowo07.06.2022r. godz. 12:00Zarząd BS
3KrólikowoKrólikowo, Chraplewo, Dąbrówka Słupska, SłupyŚwietlica wiejska Królikowo06.06.2022r. godz. 12:00Zarząd BS
4SzaradowoSzaradowo, Ameryczka, Słonawy, ZalesieŚwietlica wiejska Szaradowo07.06.2022r. godz. 10:00Zarząd BS
5RynarzewoRynarzewo, Kołaczkowo, Kornelin, Drogosław, Małe Rudy, Szkocja, Skórzewo, Zamość, NadkanaleStrażnica OSP Rynarzewo06.06.2022r. godz. 17:00Zarząd BS
6Samoklęski MałeSamoklęski Duże, Jarużyn, Wymysłowo, Godzimierz, Samoklęski Małe, Tur, BrzózkiŚwietlica wiejska Samoklęski Małe07.06.2022r. godz. 10:00Zarząd BS
7SzubinSzubin, Grzeczna Panna, Kowalewo, Łachowo, Pińsko, Smolniki, Szubin Wieś, WolwarkBank Spółdzielczy w Szubinie, ul. Kcyńska 3007.06.2022r. godz. 16:00Zarząd BS

Przyjęto na posiedzeniu Zarządu dnia 19 maja 2022 r.

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej dnia 25 maja 2022 r.


Pobierz:

Harmonogram zebrań

Plakat sołtysi

Formularz RN – główny

Formularz RN – PA

Formularz RN – PB

Formularz RN – PC

Formularz RN – PD

Formularz RN – PE

Formularz RN – PF

Formularz RN – PG

Formularz RN – PH

Formularz RN – PJ

Formularz RN – PK

Polityka oceny RN