Zebranie Przedstawicieli

Zarząd Banku Spółdzielczego w Szubinie zawiadamia członków i wszystkich mieszkańców, że:  w dniu 30 czerwca 2021 roku o godz.10.00w Szubinie w lokalu: MOTEL TRAMP ul. Jana Pawła II 40 odbędzie się  Zebranie Przedstawicieli. W razie braku frekwencji, zebranie odbędzie się w innym terminie.

Zebranie oceni działalność Banku Spółdzielczego za rok ubiegły i zatwierdzi kierunki działania na rok bieżący. Czynny udział w dyskusji przedstawicieli i zaproszonych gości oraz podjęte uchwały pozwolą lepiej wypełniać zadania i zwiększać zakres działalności Banku Spółdzielczego.

Joanna Śmigiel