ZAPROSZENIE DLA WSZYSTKICH UDZIAŁOWCÓW na Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Szubinie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Szubinie zawiadamia członków i wszystkich mieszkańców, że

w dniu 30 marca odbędą się Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Szubinie:

 • w Królikowie w Świetlicy Wiejskiej, godz. 1000 (w razie braku frekwencji, zebranie odbędzie się w drugim terminie: tj. o godz. 1030)
 • w Szubinie w budynku Banku ul. Kcyńska 30, godz. 1600 (w razie braku frekwencji, zebranie odbędzie się w drugim terminie: tj. o godz. 1630)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, ewentualnie męża zaufania.
 2. Przyjęcie regulaminu iporządku obrad.
 3. Omówienie sprawozdań Zarządu:
  1. Wyniki (ekonomiczne):   przychody, koszty, depozyty, kredyty
  2. Kapitały, fundusze własne
  3. Udziałowcy, udziały

4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.

5. Sprawozdanie z realizacji podjętej uchwały  ZP dotyczącej kierunków działania.

6. Omówienie materiałów na ZP, w tym przedstawienie projektów uchwał.

7. Omówienie kierunków działania na 2023r.

8. Dyskusja, wolne głosy.

9. Wnioski i uchwały.

10. Zamknięcie obrad.

Zebrani:

 • ocenią działalność Banku Spółdzielczego i realizację podjętych uchwał w roku ubiegłym,
 • zgłoszą wnioski w sprawie dalszego  usprawnienia działalności Banku Spółdzielczego w Szubinie