Nowa Rada Nadzorcza Banku

Dania 30/06/2022r została wybrana Nowa Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Szubinie na lata 2022 – 2026.

Skład nowej Rady Nadzorczej na lata 2022-2026

Banku Spółdzielczego w Szubinie

  1. Waldemar Kaczmarek                                       Przewodniczący
  2. Mariusz Wekwert                           Zastępca Przewodniczącego
  3. Tomasz Wachowiak                                                     Sekretarz
  4. Aleksandra Krawczyk                                                   Członek
  5. Kazimierz Chojnicki                                                     Członek
  6. Leszek Gutkowski                                                         Członek
  7. Adam Krasicki                                                               Członek

Skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Szubinie:

  1. Zbigniew Lorenc                                                  Prezes Zarządu
  2. Piotr Żukowicz                                             Wiceprezes Zarządu
  3. Leszek Stramel                                                  Członek Zarządu