Komunikat Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Szubinie

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Szubinie informuje, że w związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego Prezesa Zarządu Pana Zbigniewa Lorenca dokonała zmiany w składzie Zarządu Banku. Z dniem 1 października 2022 r. funkcję Prezesa Zarządu objął Pan Piotr Żukowicz, a na stanowisko Wiceprezesa została powołana Pani Izabela Kardzis. Skład Zarządu Banku przedstawia się następująco:

  • Prezes Zarządu – Piotr Żukowicz
  • Wiceprezes Zarządu  – Izabela Kardzis
  • Członek Zarządu – Leszek Stramel

Rada Nadzorcza z okazji zakończenia pracy zawodowej składa serdeczne podziękowania za dwudziestotrzyletnią pracę na stanowisku Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Szubinie Panu Zbigniewowi Lorencowi i życzy wszelkiej pomyślności w dalszym etapie życia.

Nowo powołanemu Zarządowi Rada Nadzorcza życzy wytrwałości w realizacji rozwoju Naszego Banku.

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Szubinie