Kantor SGB

Wymieniaj waluty przez bankowość elektroniczną:

  • szybko i bezpiecznie w dowolnym miejscu,
  • na smartfonie, tablecie lub komputerze.

Kantor SGB to:

  • atrakcyjne kursy walut,
  • intuicyjny serwis transakcyjny,
  • wymiana online,
  • natychmiastowa realizacja transakcji,
  • możliwość zlecenia transakcji z datą przyszłą, po określonym kursie.

Wymiana walut w Kantorze SGB dostępna jest dla posiadaczy rachunków walutowych, którzy posiadają również rachunek w PLN i korzystają z bankowości internetowej SGB24. Wymiana walut następuje zawsze pomiędzy rachunkiem w złotych a rachunkiem w walucie wymienialnej.

Możesz też zlecić wymianę tak, aby zrealizowała się automatycznie w przyszłości, dopiero gdy będzie ona możliwa po ustalonym przez Ciebie kursie. Dla bezpieczeństwa, takiemu zleceniu możesz ustawić też datę wygaśnięcia.

Rodzaje dostępnych walut w Kantorze SGB: EUR, GBP, USD.

Z Kantoru SGB skorzystasz w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:30.

Możesz też wymieniać waluty w Kantorze SGB poza wskazanymi wyżej godzinami (w tzw. czasie rozszerzonym – w każdy dzień roboczy od poniedziałku do czwartku od godziny 14:30 do godziny 9:00 oraz w weekend, tj. od piątku od godziny 14:30 do poniedziałku do godziny 9:00) z zastrzeżeniem, iż Bank ogranicza korzystanie z usługi w przypadku przekroczenia ustalonych limitów transakcyjnych.

Maksymalna suma wszystkich operacji odpowiednio dla transakcji kupna i dla transakcji sprzedaży walut w czasie rozszerzonym wynosi – dla transakcji w:

1) EURO – 10.000 EUR,

2) USD – 10.000 USD,

3) GBP –  10.000 GBP,

Maksymalna kwota pojedynczej transakcji wymiany walut w czasie rozszerzonym  wynosi        10.000 zł lub równowartość tej kwoty w walucie, wyliczonej wg kursu prezentowanego w Kantorze SGB.


Jak korzystać z Kantoru SGB? Kliknij i zobacz!

Zapoznaj się z instrukcją kantoru SGB.